Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy “KORONA”

Zarząd:

Prezes – Grzegorz Madej

Wiceprezes – Ewa Węcławiak
Sekretarz – Dariusz Kaczmarczyk

Skarbnik – Michał Koszałka
Członek Zarządu – Stanisław Napiórkowski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Marek Morawski
Wiceprzewodniczący – Krzysztof Rychlewski
Członek Komisji – Kacper Książek
Członek Komisji – Dariusz Kamiński

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący – Monika Celejewska
Sekretarz – Antoni Osuch

/Kadencja nowych władz rozpoczęła się 18 grudnia 2018 roku, zarząd został powołany w dniu 26 listopada 2019/

Fotografia Zarządu Korony
Zarząd MKS Korona