Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy “KORONA”

Zarząd:

Prezes – Tomasz Folwarski

Wiceprezes – Grzegorz Gromadzki
Wiceprezes – Jarosław Michalski
Sekretarz – Iwona Rudowska-Siara
Skarbnik – Dominika Kosak
Członek Zarządu – Sławomir Gaj
Członek Zarządu – Katarzyna Gładecka

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Karol Książek
Wiceprzewodniczący – Dariusz Kamiński
Sekretarz Komisji – Grzegorz Madej
Członek Komisji – Dariusz Kaczmarczyk
Członek Komisji – Dariusz Ogonek

Sąd Koleżeński:

Sebastian Bogdan
Antoni Osuch
Zdzisław Walicki

/Kadencja nowych władz rozpoczęła się 13 stycznia 2022 roku/