Budujmy potęgę naszej Korony!

Zwracamy się do wszystkich firm, przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej działalności, która odbywa się w jednym z miejsc Państwa obecności, czyli na terenie gminy Góra Kalwaria.

Budżet klubu złożony jest ze składek członkowskich zawodników oraz kurczącej się z roku na rok dotacji z Urzędu Gminy Góra Kalwaria. Państwa pomoc pozwoli zarówno na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z treningami zawodników jak i rozwój klubu.

Od pewnego czasu staramy się dotrzeć do przedsiębiorstw z naszego terenu, które pomogą nam w tym przedsięwzięciu, równocześnie chcemy dać Państwu możliwość zwiększenia rozpoznawalności marki oraz zintegrowania się z lokalną społecznością.

Rozumiemy, że każda ze stron oczekuje innego rodzaju współpracy, dlatego warunki ustalamy poprzez indywidualne rozmowy będące podstawą do negocjacji i wspólnych ustaleń.

Środki pozyskane ze wsparcia planujemy przeznaczyć na:

W sekcji piłki nożnej:

 1. Zakup strojów meczowych dla naszych zespołów.
 2. Finansowanie dojazdów drużyn na mecze wyjazdowe.
 3. Zakup strojów treningowych i dresów.
 4. Zakup sprzętu sportowego.
 5. Współfinansowanie szkoleń trenerów oraz zawodników.
 6. Finansowanie nagród dla najlepszych zawodników drużyn.
 7. Wynajem boisk i hal sportowych.

W sekcji szachowej:

 1. Finansowanie uczestnictwa w turniejach szachowych.
 2. Zakup dresów.
 3. Finansowanie organizacji turniejów organizowanych przez Koronę.
 4. Finansowanie nagród dla najlepszych zawodników sekcji.

Zapraszamy Państwa do pozyskania jednego z poniższych poziomów sponsorskich:

 1. Złoty, srebrny lub brązowy sponsor sekcji szachowej.
 2. Złoty, srebrny lub brązowy sponsor sekcji piłkarskiej.
 3. Sponsor drużyny młodzieżowej mający status brązowego sponsora sekcji piłkarskiej.

W zależności od wybranego poziomu sponsorskiego oczekujemy różnego poziomu wsparcia oraz oferujemy różne formy promocji i reklamy w ramach działalności naszych sekcji, drużyn i klubu.

Wśród wielu możliwych form promocji oferujemy m.in.:

 1. Oficjalne nadanie tytułu sponsora właściwego dla danego poziomu zaangażowania finansowego.
 2. Prezentację banerów, flag lub innej formy podczas meczów, turniejów i zawodów rozgrywanych przez nasze drużyny.
 3. Nadruk logo Państwa firmy na koszulkach meczowych naszych drużyn.
 4. Ekspozycję logo/nazwy firmy oraz promocję na oficjalnej stronie internetowej MKS Korona.
 5. Ekspozycję logo/nazwy firmy oraz promocję na oficjalnej stronie na Facebooku.
 6. Informację z podziękowaniem na stronie internetowej Stowarzyszenia MKS Korona.
 7. Po konsultacjach z naszymi przewoźnikami możliwość oznakowania autobusów wiozących naszych zawodników na mecze i zawody.
 8. Drukowanie logo na gadżetach rozpowszechnianych przez klub.
 9. Ekspozycję logo podczas oficjalnych imprez, w których klub bierze udział (np. Gala Sportu, Dni Góry Kalwarii itp.)

Dla tych, którzy chcą przekazać na działalność statutową klubu darowiznę dowolnej wysokości podajemy numer rachunku, na który mogą Państwo wpłacać datki: 34 8003 0003 2001 0000 0778 0001

Wierzymy, że wsparcie naszego klubu będzie dla Państwa świetną okazją do promocji wśród lokalnej społeczności oraz przyczyni się do utrzymania w naszych zawodnikach dalszej motywacji do uprawiania sportu.  Reklama Państwa firmy będzie widoczna zawsze tam, gdzie pojawią się nasi zawodnicy.

Z poważaniem

Zarząd MKS Korona