Na 17 czerwca Zarząd Klubu wyznaczył termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Korona” Góra Kalwaria

Zebranie odbędzie się na stadionie przy Wojska Polskiego 44 w Górze Kalwarii.

I. Termin: 17.06.2021 o godzinie 18:00

II. Termin: 17.06.2021 o godzinie 18:30

W Walnym Zebraniu udział mogą wziąć czynni członkowie stowarzyszenia KORONA Góra Kalwaria.

Prosimy o niezwłoczne opłacenie zaległych składek członkowskich przed rozpoczęciem ww. zebrania.